โปรแกรมการบริการทางเทคนิคการแพทย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปเพื่อค้นหาความผิดปกต

- การตรวจนับเม็ดเลือด หมู่เลือด
- การตรวจปัสสาวะ
- การตรวจอุจจาระ
- การตรวจหาสารเคมีในเลือด glucose, BUN, Creatinine, Urine acid, Cholesterol, Triglyceride, SGOT/SGPT, Alkaline phosphatase

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูสมรรถภาพหรือตรวจเฉพาะอย่าง


- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (glucose)
- การตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
- การตรวจการทำงานของตับ ALT ( SGPT ) , SGPT และ Alkaline phosphatase, Bilirubin, g-GT, Total protein (alb/globulin)
- การตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
- การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV (เอดส์) - การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี

วันเวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์
- บริการเจาะเลือด 7.00-10.00 น.
- บริการรักษาทางกายภาพบำบัด 7.00-18.00 น.

สถานที่ให้บริการ
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 (อาคารจอดรถ 20 ชั้น) สยามสแควร์

Tel. 218-9845

 โปรแกรมการบริการทางกายภาพบำบัด


ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

- ปวดคอและไหล่
- ปวดหลัง
- ปวดเข่า
- ปวดกล้ามเนื้อ
- ปวดข้อต่างๆ ฯลฯ

"กายภาพบำบัดช่วยท่านได้"


การรักษาทางกายภาพบำบัด


- การรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด Ultrasound, Shortwave Diathermy , Microwave Diathermy , LASER , Electrical , Stimulator , TENS
- การใช้เครื่องดึงจัดแนวกระดูกสันหลัง
- การออกกำลังกายเพื่อการรักษาและป้องกันโรคตลอดจนส่งเสริมสมรรถภาพของหัวใจและปอด
- การใช้ความร้อน เย็น
- การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง

ทางคณะฯ จะให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว

- ส่งผลให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยท่านไม่ต้องเสียเวลามารับ
- ถ้าท่านมีผู้ที่จะใช้บริการทางเทคนิคการแพทย์ถึง 20 ท่าน (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)
- ทางคณะฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเจาะเลือดท่านโดยท่านไม่ต้องเสียเวลามา
- ปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจกำลังวิกฤต ทางคณะฯ จะจัดโครงการการตรวจเป็นชุด (package)
- ในราคาย่อมเยาว์ที่ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการได้
- เมื่อท่านมาตรวจเลือดกับทางคณะฯ ท่านจะมีโอกาสปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดและ โภชนาการร่วมด้วย
- ท่านขอปรึกษากับคณาจารย์ของคณะฯ ได้ในเวลาราชการหรือท่านจะมาเยี่ยมชมก็ได้


โปรแกรมโภชนบำบัด

โปรแกรมบริการของหน่วยชีวเคมีโภชนาการ

การตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการชีวเคมีโภชนาการ (ตัวอย่างส่งตรวจ : อาหารเลือดหรือตัวอย่างทางสรีรภาพอื่น)

หน่วยชีวเคมีโภชนาการให้บริการร่วมกับศูนย์วิจัยไขมันและน้ำมันมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง เช่น GLC, HPLC, UC ให้บริการงานวิเคราะห์ต่อไปนี้

- ไลโปโปรตีน VLDL, LDL, HDL โดย ultracentrifugation
- อะโปไลโปโปรตีน A1, A2, C, E, B48, B100
- ชนิดของฟอสโฟลิปิดเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิตามินอี (อัลฟ่า-โทโคเฟอรอย)
- เอธิลอัลกอฮอล์ในเลือดและอาหาร
- ชนิดของโปรตีนสัตว์ที่ปนในอาหารสำเร็จรูป
- เจลาตินในอาหาร

การบริการทางโภชนบำบัด

หน่วยชีวเคมีโภชนาการมีนักโภชนาการระดับปริญญาเอกและนักโภชนการจดทะเบียน (Regiatered dietitian) ให้บริการแนะนำแนวทางโภชนบำบัด การควบคุมอาหาร การใช้อาหารในการป้องกันโรค ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น ฯลฯ แก่ท่านเป็นตัวบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ

การบริการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

หน่วยชีวเคมีโภชนการและศูนย์วิจัยไขมันและน้ำมันมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารฮาลาล (อาหารสำหรับชาวมุสลิม) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดครัว โรงงาน ภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาล อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่กำหนดโดย Codex Alimentarhrs และ Asean Halal Guidelines